กลุ่มปลาหมึกเรียกว่าอะไร?

คุณเคยเห็นฝูงปลาหมึกไหม? นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับคำที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มของมอลลัสกาที่มีลำตัวนิ่มเหล่านี้