คำอธิษฐานถึงเซนต์จูด: ผู้อุปถัมภ์คดีที่สิ้นหวัง

ในโพสต์นี้ คุณจะได้เรียนรู้คำอธิษฐานพิเศษถึงเซนต์จูด นักบุญอุปถัมภ์ของคดีสิ้นหวังและสาเหตุที่สาบสูญในความเป็นจริง:คำอธิษฐานโนเวนานี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ปาฏิหาริย์ได้สำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งยวดอ่านเพื่อเรียนรู้คำอธิษฐานของเซนต์จูด?

มาเริ่มกันเลย!สวดมนต์ต่อเซนต์จูดแธดเดียส

ภาพสวดมนต์ต่อนักบุญจู๊ดโอ้ อัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เซนต์จูด ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์และเพื่อนของพระเยซู คริสตจักรให้เกียรติและวิงวอนท่านอย่างทั่วถึง ในฐานะผู้อุปถัมภ์คดีที่สิ้นหวัง และสิ่งต่างๆ ที่เกือบจะสิ้นหวัง

อธิษฐานเผื่อฉันผู้เป็นทุกข์มาก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านจากเอกสิทธิ์เฉพาะที่ท่านได้รับ เพื่อนำความช่วยเหลือที่มองเห็นได้และรวดเร็วในที่ซึ่งความช่วยเหลือแทบหมดหวัง

มาช่วยเหลือข้าพเจ้าในความขัดสนอันยิ่งใหญ่นี้ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการปลอบประโลมและการช่วยเหลือจากสวรรค์ในทุกความจำเป็น ความทุกข์ยาก และความทุกข์ยากทั้งปวงของข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...

(ใส่คำอธิษฐานของคุณที่นี่)

...และเพื่อข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญพระเจ้ากับท่านและผู้ที่ได้รับเลือกทั้งหมดชั่วนิรันดร

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า จูด ผู้ได้รับพร ให้ระลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่นี้เสมอ ให้เกียรติท่านในฐานะผู้มีพระคุณที่พิเศษและทรงพลังของข้าพเจ้าเสมอ และเพื่อส่งเสริมความจงรักภักดีต่อท่านด้วยสำนึกขอบคุณ

อาเมน

คำอธิษฐานของเซนต์จูด

คลิกที่นี่เพื่อโพสต์คำอธิษฐานถึง St. Jude

คำอธิษฐานของ St. Jude Thaddeus สามารถใช้เพื่อขอความช่วยเหลือได้เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่ง

หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่เรียกนักบุญจูดคือการรักษาโรคต่างๆ แต่เขายังเป็นที่รู้จักในการช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีงานทำหรือกำลังประสบปัญหาทางการเงิน

เขาเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของสาเหตุที่หมดหวัง สาเหตุที่หายไป และสิ่งของที่สูญหาย เขายังเป็นนักบุญอุปถัมภ์ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังซึ่งสามารถหันหลังกลับได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้อื่นหากไม่ใช่ด้วยตัวเอง อันที่จริงชื่อของเขาในภาษากรีกหมายถึงการได้รับความรอดหรือได้รับการช่วยกู้

หลายคนหันไปขอความช่วยเหลือจากเซนต์จูดเมื่อพวกเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองแต่ล้มเหลว เหตุผลบางประการที่ผู้คนอ่านคำอธิษฐานของ St. Jude อาจรวมถึงความต้องการ:

  • ความช่วยเหลือทางการเงินในการชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
  • เงินพิเศษเพื่อจ่ายค่าเช่ารายเดือนหรือชำระค่าจำนอง
  • เงินสดเพื่อชำระค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก
  • การรักษาปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
  • ปาฏิหาริย์แก้ปัญหาเร่งด่วน

สวดมนต์เซนต์จูดโนเวนา (9 วัน)

Novena หมายถึงเก้าในภาษาละตินและเป็นลำดับของคำอธิษฐานที่อ่านวันละครั้งในช่วงเก้าวันติดต่อกัน

คำอธิษฐานของ Novena นั้นพิเศษเพราะเป็นตัวแทนของเก้าวันที่อัครสาวกทั้ง 12 คนอธิษฐานร่วมกันก่อนวันเพ็นเทคอสต์ (กิจการ 1:4-5) หลังจากสวดอ้อนวอนเก้าวัน อัครสาวกก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเริ่มพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณประทานให้พวกเขาพูด (กิจการ 2:4)

เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นเหตุให้ต้องอ่านคำอธิษฐานของนักบุญจูด โนเวนาวันละครั้งเป็นเวลา 9 วันติดต่อกัน

ในช่วงโนเวนานี้ เราขอให้เซนต์จูดอ้อนวอนหรือดำเนินการแทนเราเพราะปัญหาของเราใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

โอ้นักบุญจูด! อัครสาวกและมรณสักขี ยิ่งใหญ่ในคุณธรรมและอุดมไปด้วยปาฏิหาริย์ ใกล้ญาติของพระเยซูคริสต์ ผู้วิงวอนที่ซื่อสัตย์สำหรับทุกคนที่วิงวอนท่าน ผู้อุปถัมภ์พิเศษในยามจำเป็น ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านจากส่วนลึกของจิตใจข้าพเจ้าด้วยความถ่อมใจ ผู้ซึ่งพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ให้มาช่วยข้าพเจ้า ช่วยฉันในยามจำเป็นเร่งด่วนและยื่นคำร้องอย่างจริงจัง ฉันจะไม่ลืมพระคุณและความโปรดปรานที่คุณได้รับสำหรับฉันและฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเผยแพร่ความจงรักภักดีต่อคุณ อาเมน

ทำไมต้องสวดอ้อนวอนถึงเซนต์จูด นักบุญอุปถัมภ์ของคดีที่สิ้นหวังและสาเหตุที่หายไป?

เซนต์จูด หรือที่รู้จักในชื่อยูดาส แธดเดียส เป็นหนึ่งในอัครสาวกสิบสองของพระเยซู อย่าสับสนกับยูดาส อิสคาริโอท ผู้ทรยศของพระคริสต์ Judas Thaddaeus มักเรียกง่ายๆว่า Jude ในพระคัมภีร์

เนื่องจากอัครสาวกสองคนคือ Judas Thaddaeus และ Judas Iscariot ซึ่งมีชื่อจริงเหมือนกัน เชื่อกันว่าคริสเตียนหลายคนหลีกเลี่ยงการอธิษฐานขอความช่วยเหลือจาก St. Jude เพราะพวกเขาไม่ต้องการเรียกยูดาที่ผิดโดยบังเอิญ

หลายคนเชื่อว่าเนื่องจากนักบุญจูดมักถูกละเลยในการอธิษฐาน เขาจึงกระตือรือร้นที่จะช่วยใครก็ตามที่ขอให้เขาวิงวอน มากเสียจนเขาจะช่วยในเกือบทุกกรณีที่สูญหายหรือหมดหวังเพื่อพิสูจน์การอุทิศตนเพื่อพระคริสต์

นั่นเป็นเหตุผลที่เขาเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของกรณีที่สิ้นหวังและสาเหตุที่หายไปในคริสตจักรนิกายโรมันคาธอลิก

ตามพันธสัญญาใหม่ นักบุญจูดเป็นญาติของพระเยซู อาจจะเป็นพี่ชายหรือลูกพี่ลูกน้องของเขา (มัทธิว 13:55-56) เขาว่าเป็นช่างไม้ (มาระโก 6:3)

พระองค์ทรงเทศนาในเยรูซาเล็มและสะมาเรีย ในที่สุดเขาก็ถูกฆ่าตายในเปอร์เซียโดยถูกเลื่อยเป็นสองท่อน หลังจากนั้นเขาก็ถูกฝังโดยหญิงนิรนาม และร่างของเขาก็กลับมารวมกันอีกครั้งอย่างอัศจรรย์

คริสตจักรอีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ฉลองวันฉลองของเขาในวันที่ 28 ตุลาคม

จะทำอย่างไรหลังจากที่คุณพูดคำอธิษฐานของเซนต์จูด

หลังจากสวดอ้อนวอนถึงเซนต์จูดแล้ว คุณอาจถูกล่อลวงให้นั่งรอ แต่นั่นจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่

พระเจ้าทำการอัศจรรย์ทุกวันและพระองค์ก็ต้องการช่วยคุณเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งแทนที่จะทำการอัศจรรย์ให้กับเรา พระเจ้าชี้ให้เราไปในทิศทางที่ถูกต้องและขอให้เราดำเนินการ

(ท้ายที่สุด เราถูกสร้างให้อยู่บนแผ่นดินโลกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำ ไม่ใช่ในทางกลับกัน)

วิธีหนึ่งที่เราสามารถแสดงพระอุปนิสัยของพระเจ้าต่อผู้อื่นได้คือการรับผิดชอบต่อปัญหาของเรา อ่อนน้อมถ่อมตน และขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการ

ดังนั้น หลังจากที่คุณกล่าวคำอธิษฐานของนักบุญจูด ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาของคุณ:

จะทำอย่างไรต่อไปหากคุณกำลังเผชิญกับการยึดสังหาริมทรัพย์

หากคุณไม่สามารถชำระเงินค่าจำนองได้และเสี่ยงต่อการถูกยึดสังหาริมทรัพย์ อาจมีความหวัง

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองแห่งสหรัฐอเมริกา (HUD) ให้รายชื่อที่ปรึกษาด้านการหลีกเลี่ยงการยึดสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติทั่วประเทศฟรี ที่ปรึกษาเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการยึดสังหาริมทรัพย์

หลังจากที่คุณติดต่อผู้ให้คำปรึกษา คุณควรแจ้งผู้ให้กู้ว่าคุณกำลังดำเนินการแก้ไขสถานการณ์การยึดสังหาริมทรัพย์ของคุณ จากการศึกษาพบว่าเจ้าของบ้านที่ได้รับคำปรึกษาเรื่องการยึดสังหาริมทรัพย์มีโอกาสน้อยที่จะสูญเสียบ้านของพวกเขา และสามารถรับการลดลงอย่างมากในการชำระเงินจำนองรายเดือนของพวกเขาเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแก้ไขเงินกู้

คลิกที่นี่เพื่อหาที่ปรึกษาการหลีกเลี่ยงการยึดสังหาริมทรัพย์ใกล้คุณ

จะทำอย่างไรต่อไปหากคุณผ่านตั๋วเงินที่ครบกำหนด

ในกรณีที่คุณค้างชำระเกินกำหนด แต่รู้สึกหมดหวังและถูกครอบงำ ความช่วยเหลือจะพร้อมให้บริการ

หน่วยงานให้คำปรึกษาสินเชื่อผู้บริโภคเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ต้องการ พวกเขาสามารถช่วยให้คุณวางแผนในการชำระหนี้ เพิ่มเงินออม และปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ

โซลูชันทั่วไปบางส่วนที่หน่วยงานเหล่านี้มีให้ ได้แก่ แผนการจัดการหนี้ การชำระหนี้ และการเจรจาหนี้

คลิกที่นี่เพื่อจองเซสชั่นการฝึกสอนส่วนตัว

จะทำอย่างไรต่อไปหากคุณมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง

หากคุณมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและไม่แน่ใจว่าจะหันไปทางไหน มีตัวเลือกมากมายสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพ

พิจารณาไปที่ศูนย์สุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการด้านสุขภาพ ศูนย์เหล่านี้เป็นของชุมชนและให้การดูแลเบื้องต้นและเชิงป้องกันแก่ผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการจ่ายเงิน

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้านคุณ

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

และตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณ

คำอธิษฐานของ Saint Jude มีความหมายต่อคุณอย่างไร?

St. Jude นักบุญอุปถัมภ์ของ Hopeless Case สัมผัสชีวิตคุณได้อย่างไร?

โปรดแจ้งให้เราทราบโดยแสดงความคิดเห็นด้านล่างทันที

ป.ล. คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอนาคตของชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไร?

บทความที่น่าสนใจ