สัญลักษณ์และความหมายสัตว์วิญญาณของตุรกี

สัตว์วิญญาณไก่งวงกลืนกินอะไรบางอย่างกับคุณหรือไม่? อ่านต่อไปเพื่อค้นพบสัญลักษณ์และความหมายของนกโบราณตัวนี้