หนูกลายเป็นหนูหรือไม่?

หนูกลายเป็นหนูหรือไม่? ไปที่สัตว์ A-Z เพื่อดูว่าหนูเปลี่ยนหนูเพราะทั้งคู่เป็นสัตว์ฟันแทะหรือไม่ ดังนั้นบางทีพวกเขาอาจทำ? หรือไม่!