ฟันหมูป่า

หมูป่าเป็นหมูป่าที่มีงาแหลมที่กินผลเบอร์รี่ สัตว์ และซากสัตว์ สัตว์กินเนื้อเหล่านี้มีฟันแบบใด?