ทะเลทรายอาหรับ

ทะเลทรายอาหรับเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับทะเลทรายแห่งนี้คือ