ดูภายในรถไฟค้างคืนส่วนตัวชั้นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น

West Express Ginga เป็นรถไฟข้ามคืนส่วนตัวชั้นหนึ่งในญี่ปุ่น คลิกที่นี่เพื่อดูว่าภายในเป็นอย่างไร