17 ข้อพระคัมภีร์ที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความฝันและนิมิต

ในโพสต์นี้ คุณจะค้นพบว่าพระคัมภีร์พูดถึงความฝันว่าอย่างไร!นี่คือข้อตกลง:มีการตีความมากมายเกี่ยวกับความหมายของความฝันในพระคัมภีร์ ดูเหมือนไม่มีใครเห็นด้วยกับสิ่งที่ความฝันเป็นสัญลักษณ์ บางคนบอกว่าเป็นข้อความจากพระเจ้า คนอื่นเชื่อว่าพวกเขาไม่มีความหมายเลยอย่างไรก็ตาม แหล่งความจริงที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้คือพระคัมภีร์เอง!

นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตัดสินใจรวบรวมข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความฝันและนิมิตทั้งหมดไว้ในที่เดียว จากนั้นเราสามารถตัดสินใจได้ครั้งเดียวและสำหรับความหมายทางวิญญาณของความฝันพร้อมที่จะค้นหาข้อพระคัมภีร์ที่ฉันโปรดปรานเกี่ยวกับความฝันแล้วหรือยัง

มาเริ่มกันเลย!อ่านต่อไป:คำอธิษฐาน 100 ปีที่ถูกลืมเปลี่ยนชีวิตฉัน

โยบ 33:14-18 KJV

เพราะพระเจ้าตรัสครั้งเดียว แท้จริงแล้วสองครั้ง แต่มนุษย์หารู้ไม่ ในความฝัน ในนิมิตแห่งกลางคืน เมื่อมนุษย์หลับสนิท นอนอยู่บนเตียง แล้วพระองค์ทรงเปิดหูมนุษย์และผนึกคำสั่งสอนของเขา เพื่อเขาจะได้ดึงมนุษย์ออกจากจุดประสงค์ของเขา และซ่อนความจองหองจากมนุษย์ พระองค์ทรงเก็บวิญญาณของเขาให้พ้นจากหลุมลึก และชีวิตของเขามิให้พินาศด้วยดาบ

1 พงศ์กษัตริย์ 3:5 KJV

แล้วทูลองค์พระผู้เป็นเจ้ากับเปาโลในตอนกลางคืนด้วยนิมิตว่า อย่ากลัวเลย แต่จงพูดเถิด และอย่านิ่งเสียเลย

1 ซามูเอล 28:15 KJV

และซามูเอลพูดกับซาอูลว่า 'เหตุใดพระองค์จึงทรงรบกวนข้าพระองค์ที่จะเลี้ยงดูข้าพระองค์ขึ้น และซาอูลตอบว่า 'ข้าพเจ้าเป็นทุกข์มาก เพราะคนฟีลิสเตียทำสงครามกับข้าพเจ้า และพระเจ้าก็จากข้าพเจ้าไปแล้ว และไม่ตอบข้าพเจ้าอีก ไม่ว่าโดยผู้เผยพระวจนะหรือความฝัน เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าได้เรียกท่านแล้ว เพื่อท่านจะได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะทำอะไร

กิจการ 2:17 KJV

พระเจ้าตรัสว่า 'และต่อมาในวันสุดท้าย เราจะเทพระวิญญาณของเราลงมาเหนือเนื้อหนังทั้งหมด และบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะพยากรณ์ และคนหนุ่มของพวกเจ้าจะได้เห็นนิมิต และคนแก่ของท่านจะฝันถึง

กิจการ 16:9-10 KJV

และนิมิตปรากฏแก่เปาโลในเวลากลางคืน มีชายชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอยู่และอธิษฐานว่า 'เข้ามาที่แคว้นมาซิโดเนียและช่วยเราด้วย' และหลังจากที่เขาได้เห็นนิมิตนั้นแล้ว เราก็พยายามเข้าไปในแคว้นมาซิโดเนียทันที โดยรวบรวมที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราไปสั่งสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขาอย่างแน่นอน

กิจการ 18:9 KJV

แล้วทูลองค์พระผู้เป็นเจ้ากับเปาโลในตอนกลางคืนด้วยนิมิตว่า อย่ากลัวเลย แต่จงพูดเถิด และอย่านิ่งเสียเลย

ดาเนียล 1:17 KJV

สำหรับเด็กสี่คนนี้ พระเจ้าประทานความรู้และทักษะในการเรียนรู้และสติปัญญาทั้งหมด และดาเนียลมีความเข้าใจในนิมิตและความฝันทั้งหมด

ดาเนียล 4:5 KJV

ข้าพเจ้าเห็นความฝันซึ่งทำให้ข้าพเจ้ากลัว ความคิดเรื่องบนเตียงและนิมิตที่ศีรษะของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ากังวลใจ

ดาเนียล 7:1-3 KJV

ในปีแรกของรัชกาลกษัตริย์เบลชัสซาร์แห่งบาบิโลน ดาเนียลฝันและนิมิตพระเศียรอยู่บนเตียง แล้วทรงเขียนความฝันและเล่าเรื่องราวทั้งหมด ดาเนียลพูดและกล่าวว่า 'ในนิมิตของข้าพเจ้าในตอนกลางคืนข้าพเจ้าเห็น และดูเถิด ลมทั้งสี่แห่งท้องฟ้าพัดมาเหนือทะเลใหญ่ สัตว์ร้ายสี่ตัวก็ขึ้นมาจากทะเล ต่างชนิดกัน

ปฐมกาล 20:3 KJV

แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคในความฝันในเวลากลางคืน และตรัสกับท่านว่า 'ดูเถิด เจ้าเป็นเพียงคนตาย เพราะหญิงซึ่งเจ้าพามา เพราะเธอเป็นภรรยาของผู้ชาย

ปฐมกาล 40:8 KJV

และพวกเขาพูดกับเขาว่า: เราฝันถึงความฝัน, และไม่มีล่ามมัน. โยเซฟจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า 'การตีความเป็นของพระเจ้าไม่ใช่หรือ? บอกฉันพวกเขาฉันอธิษฐานคุณ

มัทธิว 1:20-23 KJV

แต่ขณะที่เขาครุ่นคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขาในความฝันว่า โยเซฟ เจ้าบุตรชายของดาวิด อย่ากลัวที่จะพามารีย์เป็นภรรยาของเจ้า เพราะสิ่งที่ปฏิสนธิในนางนั้นเป็นของ พระวิญญาณบริสุทธิ์ และนางจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง, และท่านจะเรียกชื่อของเขาว่าเยซู. เพราะพระองค์จะทรงช่วยประชากรของเขาให้รอดจากบาปของพวกเขา. บัดนี้ได้บังเกิดขึ้นแล้ว เพื่อจะสำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยผู้เผยพระวจนะว่า ดูเถิด หญิงพรหมจารีจะคลอดบุตร และจะมีบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกชื่อท่านว่า เอ็มมานูเอล ซึ่งแปลว่า เอ็มมานูเอล คือพระเจ้าอยู่กับเรา

มัทธิว 2:13 KJV

เมื่อพวกเขาจากไปแล้ว ดูเถิด ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารกับมารดาหนีไปอียิปต์ และเจ้าจงอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า” เพราะเฮโรด จะแสวงหาเด็กที่จะทำลายเขา

กันดารวิถี 12:6 KJV

และเขากล่าวว่า 'บัดนี้จงฟังคำพูดของฉัน: ถ้ามีผู้เผยพระวจนะในหมู่พวกคุณเราพระเจ้าจะทรงสำแดงตัวเองแก่เขาในนิมิตและจะพูดกับเขาในความฝัน

อิสยาห์ 29:7-8 KJV

และมวลประชาชาติที่ต่อสู้กับเอเรียล แม้กระทั่งผู้ที่ต่อสู้กับเธอและอาวุธยุทโธปกรณ์ของเธอ และทำให้เธอลำบากใจ จะเป็นดังความฝันในตอนกลางคืน จะเป็นเหมือนเมื่อคนหิวฝัน และดูเถิด เขากินเข้าไป แต่เขาตื่นขึ้นและจิตวิญญาณของเขาว่างเปล่า หรือเหมือนเมื่อคนกระหายน้ำฝัน และดูเถิด เขาดื่ม แต่เขาตื่นขึ้น และดูเถิด เขาเป็นลม และจิตวิญญาณของเขามีความอยากอาหาร มวลประชาชาติที่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็จะเป็นเช่นนั้น

เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-3 KJV

ถ้าในหมู่พวกท่านมีผู้เผยพระวจนะหรือคนช่างฝัน และให้หมายสำคัญหรือการอัศจรรย์แก่ท่าน แล้วหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ซึ่งพระองค์ตรัสกับท่านว่า ให้เราไปติดตามพระอื่นซึ่งท่าน ไม่ทราบและให้เรารับใช้พวกเขา ท่านอย่าเชื่อฟังถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะหรือผู้ฝันถึง เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงพิสูจน์ให้ท่านรู้ว่าท่านรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน

ผู้วินิจฉัย 7:13-15 KJV

และเมื่อกิเดโอนมา ดูเถิด มีชายคนหนึ่งเล่าความฝันให้เพื่อนฟังว่า 'ดูเถิด ข้าพเจ้าฝันไป และดูเถิด มีขนมปังข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่งร่วงลงไปในกองทัพของชาวมีเดียน เต็นท์แล้วฟาดให้มันล้มคว่ำคว่ำให้เต็นท์นอนอยู่ตามนั้น และเพื่อนของเขาตอบว่า 'นี่ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากดาบของกิเดโอนบุตรโยอาชคนอิสราเอล เพราะพระเจ้าได้ทรงมอบมีเดียนและกองทัพทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของเขา เมื่อกิเดโอนได้ยินความฝันและคำแก้ฝันนั้น เขาก็นมัสการและกลับเข้าไปในกองทัพของอิสราเอลและกล่าวว่า 'จงลุกขึ้นเถิด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบกองทัพมีเดียนไว้ในมือของท่านแล้ว

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับความฝัน?

ความฝันมักปรากฏในพระคัมภีร์ ในหลายกรณี พระเจ้าใช้ความฝันเพื่อส่งข้อความสำคัญ ตัวอย่างเช่น พระเจ้าใช้ความฝันเพื่อเตือนโยเซฟถึงอันตราย (มัทธิว 2:12)

ในผู้พิพากษาบทที่ 7 ข้อ 13 กิเดโอนได้ยินความฝันว่าค่ายของศัตรูกำลังจะพังทลาย ข้อความนี้ทำให้กิเดโอนมีความหวังและเขายังคงเอาชนะชาวมีเดียนด้วยกองทัพเล็กๆ ของเขา

พระเจ้าสื่อสารกับเราในหลายๆ ทาง พระองค์อาจตรัสกับคุณโดยตรงเพื่อตอบคำอธิษฐานของคุณหรือแนะนำคุณอย่างเงียบๆ ในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่ได้ยินคำเตือนของพระเจ้า พระองค์จะทรงส่งคำแนะนำในความฝันเมื่อเราหลับ (โยบ 33:15)

ดังนั้น หากคุณมีความฝันและสงสัยว่ามันหมายถึงอะไร เป็นไปได้ว่าพระเจ้ากำลังพยายามส่งข้อความด่วนถึงคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายในพระคัมภีร์ไบเบิลของความฝันได้ที่นี่

อ่านต่อไป: ฝันว่าฟันหลุดหมายความว่ายังไง?

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

และตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณ

คุณคิดว่าความหมายทางจิตวิญญาณของความฝันคืออะไร?

ข้อพระคัมภีร์ใดเกี่ยวกับความฝันที่คุณชอบที่สุด?

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดโปรดแจ้งให้เราทราบโดยแสดงความคิดเห็นด้านล่างทันที

ป.ล. คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอนาคตของชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไร?

บทความที่น่าสนใจ