พายุทอร์นาโดเกิดจากอะไร?

พายุทอร์นาโดเป็นเสาอากาศที่ยื่นออกมาจากเมฆสู่พื้นผิวโลก แต่พายุทอร์นาโดเกิดจากอะไร? อ่านต่อไปเพื่อหาข้อมูล.

ค้นพบสึนามิในอนาคตที่อาจทำลายชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ

ค้นพบคลื่นยักษ์สึนามิในอนาคตที่อาจทำลายชายฝั่งตะวันออกด้วยคลื่นสูง 25 เมตร! โชคดีที่เราไม่ต้องกลัว