8 น้ำท่วมฉับพลันที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์

ภัยธรรมชาติมักจะมาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า น้ำท่วมฉับพลันเป็นหนึ่งในภัยธรรมชาติเหล่านี้และอาจถึงแก่ชีวิตได้ การ ไหล ของ น้ำ ที่ โหมกระหน่ำ อย่าง รวด เร็ว ใน บริเวณ พื้น ที่ ลุ่ม ซึ่ง สูง ขึ้น เนื่อง จาก เขื่อน แตก, ฝนตกหนัก, หรือ น้ำ ไหล ออก มาก ใน แม่ น้ํา มาก เกิน ไป อาจ ทํา ให้ […]

6 วิดีโอหลอนน้ำท่วมฉับพลันที่แสดงพลังที่แท้จริง

ชมวิดีโอน้ำท่วมฉับพลันถล่มบ้านเรือน ต้นไม้ล้ม และสร้างความหายนะไปทั่วโลก