ชมลิงบาบูนนับสิบรวมทีมและต่อสู้กับจระเข้ที่หิวโหยอย่างกล้าหาญ

ดูลิงบาบูนหลายสิบตัวร่วมมือกันต่อสู้กับจระเข้ที่หิวโหยอย่างกล้าหาญ และเรียนรู้ว่าลิงบาบูนได้รับประโยชน์จากการอยู่ในกองทหารอย่างไร