ควายตัวนี้ล้มเหลวในการทดสอบวิวัฒนาการและเดินตรงไปยังสิงโตล่าสัตว์

ดูในวิดีโอนี้ขณะที่ควายป่าล้มเหลวในการทดสอบดาร์วินและเดินตรงไปยังที่ที่สิงโตล่าสัตว์กำลังพักอยู่