หนูไม่มีขน: สิ่งที่คุณต้องรู้

หนูไม่มีขน: สิ่งที่คุณต้องรู้ พวกมันไม่มีขนเนื่องจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม ประเภท ได้แก่ Double Rex, Patchwork และ Sphynx