Big Black Beetles ในรัฐแอริโซนา: จะเป็นอะไรได้บ้าง

ระบบนิเวศที่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐแอริโซนาเป็นที่อยู่อาศัยของด้วงหลายชนิด เรียนรู้เกี่ยวกับด้วงดำในแอริโซนาที่นี่