ปูแพงที่สุดเท่าที่เคยขายมาแพงกว่ารถยนต์ส่วนใหญ่!

ค้นพบเรื่องราวอันน่าทึ่งของปูที่แพงที่สุดเท่าที่เคยขายมา เท่าไร? เทียบได้กับราคารถทั่วไป!