Axolotls ผิดกฎหมายในเท็กซัสหรือไม่?

แม้ว่า axolotl จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารัก แต่ทุกคนไม่สามารถเป็นเจ้าของได้ แต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ axolotl ของตนเอง ค้นพบว่า axolotls ผิดกฎหมายในเท็กซัสหรือไม่ที่นี่!