29 ข้อพระคัมภีร์ปลอบโยนสำหรับการเลิกราและอกหัก

ในโพสต์นี้ คุณจะค้นพบข้อพระคัมภีร์ที่ปลอบโยนที่สุดสำหรับการเลิกราและรักษาใจที่แตกสลายหลังจากความสัมพันธ์จบลงในความเป็นจริง:นี่เป็นข้อพระคัมภีร์เดียวกันกับที่ฉันอ่านเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากคนที่ฉันรัก และฉันหวังว่าคำแนะนำทางจิตวิญญาณนี้จะช่วยคุณได้เช่นกันมาเริ่มกันเลย.

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเลิกราเฉลยธรรมบัญญัติ 31:6

จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวเลย และอย่ากลัวพวกเขาเลย เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นผู้ที่เสด็จไปพร้อมกับท่าน พระองค์จะไม่ทรงละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า

จำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของคุณ—พระองค์จะไม่มีวันทิ้งคุณหรือละทิ้งคุณ

สดุดี 34:18

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ผู้ที่จิตใจฟกช้ำ และช่วยให้รอดจากวิญญาณที่สำนึกผิด

สดุดี 41:9

แท้จริงแล้ว เพื่อนที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยซึ่งข้าพเจ้าวางใจซึ่งกินขนมปังของข้าพเจ้าได้ยกส้นเท้าขึ้นต่อสู้ข้าพเจ้า

สดุดี 73:26

เนื้อหนังและจิตใจของข้าพเจ้าอ่อนลง แต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า และเป็นส่วนของข้าพเจ้าเป็นนิตย์

แม้ว่าฉันจะมีอกหัก หัวใจของฉันก็ฟื้นคืนความเข้มแข็งโดยความช่วยเหลือจากพระเจ้าสดุดี 147:3

พระองค์ทรงรักษาจิตใจที่แตกสลาย และทรงพันแผลของเขาไว้

สุภาษิต 3:5-6

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับเขาในทุกวิถีทางของเจ้า และพระองค์จะทรงชี้ทางของเจ้า

หลังจากการเลิกรา เมื่อคุณไม่มีเงื่อนงำว่าต้องทำอะไร วิธีที่ถูกต้องคืออธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้และให้พระเจ้านำทางคุณ หากคุณวางใจในพระเจ้า พระองค์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุด

สุภาษิต 3:15-16

เธอล้ำค่ากว่าทับทิม และทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเทียบไม่ได้กับเธอ ความยาวของวันอยู่ในมือขวาของเธอ และความมั่งคั่งและเกียรติยศในมือซ้ายของเธอ

อิสยาห์ 9:2

ชนชาติที่ดำเนินในความมืดได้เห็นความสว่างอันยิ่งใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชมีความสว่างส่องลงมาบนพวกเขา

อิสยาห์ 41:10

อย่ากลัวเลย เพราะฉันอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า แท้จริงแล้ว เราจะช่วยเจ้า แท้จริงแล้ว เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา

อิสยาห์ 43:1-4

แต่บัดนี้พระเจ้าผู้ทรงสร้างเจ้าตรัสดังนี้ว่า โอ ยาโคบ และพระองค์ผู้ทรงปั้นเจ้า โอ อิสราเอล อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อของเจ้าแล้ว คุณเป็นของฉัน เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ เจ้าจะไม่ถูกเผา เปลวเพลิงจะไม่ลุกโชนเจ้า เพราะเราคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล พระผู้ช่วยให้รอดของเจ้า เราให้อียิปต์เป็นค่าไถ่ของเจ้า เอธิโอเปียและเสบาเพื่อเจ้า ในเมื่อเจ้ามีค่าในสายตาของเรา เจ้าก็มีเกียรติ และเรารักเจ้า เพราะฉะนั้นเราจะให้คนเพื่อเจ้าและคนเพื่อชีวิตของเจ้า

อิสยาห์ 66:2

พระเจ้าตรัสว่าด้วยสิ่งเหล่านั้นที่มือของเราสร้างขึ้นและทุกสิ่งเป็นขึ้นแล้ว แต่สำหรับคนนี้เราจะดูแม้กระทั่งคนที่ขัดสนและมีจิตใจที่สำนึกผิด และตัวสั่นเพราะคำของเรา

เยเรมีย์ 29:11

พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้ความคิดซึ่งเราคิดต่อเจ้า ความคิดเรื่องสันติสุขไม่ใช่ความชั่ว เพื่อจะให้ผลสำเร็จตามที่หวังไว้แก่เจ้า

มัทธิว 10:14

และผู้ใดไม่ต้อนรับเจ้า และไม่ฟังคำของเจ้า เมื่อเจ้าออกไปจากบ้านหรือเมืองนั้น จงสะบัดผงคลีที่เท้าของเจ้าออก

มัทธิว 11:28-30

มาหาเราสิ เจ้าทุกคนที่ตรากตรำหนักและหนักหนาสาหัส เราจะให้เจ้าได้พักผ่อน รับแอกของเราไว้และเรียนรู้จากเรา เพราะฉันอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมถ่อมตน และเจ้าจะพบความสงบแก่จิตวิญญาณของเจ้า เพราะแอกของข้าพเจ้าก็เบา ภาระของข้าพเจ้าก็เบา

มัทธิว 13:15

เพราะชนชาตินี้จิตใจก็หยาบกระด้าง หูก็ตึง การฟังก็ปิดตาลง เกรงว่าเมื่อไรเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหู และควรเข้าใจด้วยใจ และควรกลับใจใหม่ และเราควรจะรักษาพวกเขาให้หาย

มัทธิว 15:8

ชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของพวกเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของพวกเขา แต่ใจของพวกเขาอยู่ไกลจากเรา

มัทธิว 21:42

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “พวกท่านไม่เคยอ่านในพระคัมภีร์หรือว่าศิลาที่ช่างก่อสร้างปฏิเสธไป กลับกลายเป็นหัวมุม นี่คือการกระทำของพระเจ้า และเป็นการมหัศจรรย์ในสายตาของเราหรือ?

มัทธิว 28:20

สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งเจ้าไว้ และดูเถิด เราอยู่กับเจ้าเสมอ กระทั่งสิ้นโลก อาเมน

ลูกา 4:18

พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามารักษาคนอกหัก เพื่อประกาศการช่วยกู้ให้เชลย และทรงทำให้คนตาบอดกลับมองเห็น เพื่อปลดปล่อยผู้ที่บาดเจ็บ

ยอห์น 12:40

พระองค์ทรงทำให้ตาของพวกเขามืดบอด และทรงกระทำให้จิตใจของพวกเขาแข็งกระด้าง เพื่อมิให้เห็นด้วยตาหรือเข้าใจด้วยใจ กลับใจใหม่ แล้วเราจะรักษาเขาให้หาย

ยอห์น 14:27

เรามอบสันติสุขให้กับคุณ สันติสุขของฉันมอบให้คุณ ไม่เหมือนที่โลกให้ไว้ เราให้แก่คุณ อย่าให้ใจของท่านวิตกกังวลและอย่ากลัวเลย

ยอห์น 16:33

เราได้กล่าวสิ่งเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในตัวเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงรื่นเริงเถิด ฉันได้เอาชนะโลก

โรม 8:7

เพราะความคิดฝ่ายเนื้อหนังเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า เพราะไม่อยู่ภายใต้กฎของพระเจ้า

เอเฟซัส 4:31

ให้ทุกความขมขื่น ความพิโรธ ความโกรธ เสียงโห่ร้อง และการพูดส่อเสียด หมดไปจากท่านด้วยความมุ่งร้ายทั้งปวง

ฟิลิปปี 4:6-7

ระวังให้ดี แต่ในทุกสิ่งโดยการอธิษฐานและการวิงวอนด้วยการขอบพระคุณ ขอให้คำขอของท่านเป็นที่ทราบต่อพระเจ้า และสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะรักษาจิตใจและความคิดของคุณไว้ในพระเยซูคริสต์

ฟิลิปปี 4:13

ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยทางพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

เจมส์ 4:7

ดังนั้นจงยอมจำนนต่อพระเจ้า ต่อต้านมารและเขาจะหนีจากคุณ

1 เปโตร 5:7

ฝากความห่วงใยทั้งหมดของคุณไว้กับเขา เพราะเขาห่วงใยคุณ

1 เธสะโลนิกา 5:18

จงขอบพระคุณในทุกสิ่ง เพราะนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับท่าน

วิวรณ์ 21:4

และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความโศกเศร้า การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะสิ่งล่วงแล้วนั้นก็ล่วงไป

คัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเลิกรา

ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เวลาอันเงียบสงบ ความโกลาหล และการปลอบประโลม พระคัมภีร์จัดเตรียมไว้ให้ และยิ่งไปกว่านั้น ยังกล่าวถึงการดิ้นรนและความสุขของเราอีกด้วย มันปลอบโยนเราเมื่อเราล้ม ให้กำลังใจเราเมื่อเราลุกขึ้น ให้ความหวังเมื่อทุกอย่างดูเหมือนสูญหาย และทำให้เรามั่นใจว่าเราจะผ่านหุบเขานี้ไปได้ตราบเท่าที่เรามีกันและกันและพระองค์

ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบและการเลิกราสามารถเขย่าศรัทธาของใครก็ได้ พระคัมภีร์ให้ความหวังสำหรับช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดและมีเรื่องมากมายที่จะพูดเกี่ยวกับความยากลำบากเหล่านั้น พระคำของพระเจ้าไม่ละทิ้งศิลาใด ๆ เมื่อพูดถึงความหายนะ หมดความหวัง และความปวดร้าวใจ

หลังจากการเลิกรากัน อาจเป็นเรื่องยากที่จะเห็นว่าสิ่งต่างๆ จะดีขึ้นได้อย่างไร แต่ด้วยคำแนะนำที่ถูกต้อง คุณอาจเริ่มรู้สึกแตกต่างออกไป

มันไม่ง่ายเลยที่จะเด้งกลับหลังจากการเลิกราอย่างเจ็บปวด เป็นการยากที่จะเอาความมั่นใจกลับคืนมา และต้องใช้เวลาเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเอง

เพราะคุณอาจจะอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งก่อนที่คุณจะรู้ว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้ผล เมื่อคุณยอมรับว่าทุกอย่างจบลงแล้ว การหาจุดแข็งเพื่อก้าวต่อไปมักจะยากกว่าการสิ้นสุดความสัมพันธ์จริงๆ

ตอนนี้ถึงตาคุณแล้ว

และตอนนี้ฉันอยากได้ยินจากคุณ

คุณชอบข้อพระคัมภีร์ข้อใดต่อไปนี้

มีพระคัมภีร์ปลอบโยนสำหรับการเลิกราที่ฉันควรเพิ่มลงในรายการนี้หรือไม่

ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดโปรดแจ้งให้เราทราบโดยแสดงความคิดเห็นด้านล่างทันที

ป.ล. คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าอนาคตของชีวิตรักของคุณจะเป็นอย่างไร?

บทความที่น่าสนใจ