10 สัตว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก

ในสงครามระหว่างผู้ล่าและเหยื่ออย่างต่อเนื่องขนาดและความแข็งแกร่งอาจเป็นปัจจัยชี้ขาดที่จะช่วยให้สัตว์อยู่รอดจากธรรมชาติที่โหดร้ายได้ อย่างไรก็ตามมีหลายวิธีในการวัดความแข็งแรงรวมถึงความแรงในการยกแรงกัดความแรงในการเตะและกำลังโดยรวม

สำหรับจุดประสงค์ของบทความนี้เราจะกำหนดจุดแข็งในแง่ที่แน่นอนไม่ใช่ใน ความแข็งแรงเทียบกับขนาดของร่างกาย (ซึ่งจะทำให้ แมลง สัตว์ที่ทรงพลังที่สุดบางชนิดในโลก) โปรดทราบว่าบทความนี้แสดงรายการสัตว์ในกลุ่มทั่วไปด้วย กลุ่มอาจถูกกำหนดให้เป็นลำดับทั้งหมดหรือเป็นเพียงสปีชีส์แต่ละชนิดบทความที่น่าสนใจ